Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig
Daglig leder på vegne av Nor-Shunt AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. De ansatte utøver dette i sitt daglige arbeid.

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder og typisk målgruppe innenfor vårt virkeområde;
Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, etc.
Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk.

Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen
Dere finnes i våre registre da dere allerede er en kunde eller en typisk målgruppe innenfor vårt virkeområde.
Grunnen til at dere er registrert som typisk målgruppe, kan være gjennom tidligere kundebesøk, messebesøk eller annen aktivitet hvor du har bedt om informasjon, priser eller annet. Opplysninger som er lagret hos oss kan være organisasjonsnummer, hjemmeside, navn, e-post, telefonnummer eller tilsvarende.
Personopplysningene benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).
Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med din kontakt med oss.
Utlevering av opplysninger til tredjeparter. Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere f.eks. fraktselskap, Leverandør av IT tjenester, ekstern regnskapsførsel og liknende.

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din kontakt med oss, lagres i vårt kunderegister, mail systemer og andre støttesystemer osv. Disse blir slettet i tråd med regelverket. Opplysninger slettes når de ikke er nødvendige lengre for å oppfylle formålet med registreringen av personopplysningene eller andre legetime formål. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.
Du kan når som helst be om å bli slettet hos oss.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til din kontaktperson hos Nor-Shunt eller følgende adresser:
firmapost@nor-shunt.no eller Nor-Shunt AS, PB. 91, 4901 Tvedestrand

Close Menu